Regiobiznes S.C.

Regiobiznes S.C.
Bądź na bieżąco:
Bądź na bieżąco:
Regiobiznes S.C. Regiobiznes S.C. Regiobiznes S.C.

Aktualności 2018

25/05/2018

RODO

Drodzy Klienci!

25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO/GDPR).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO/GDPR) informujemy, że administratorem danych osobowych jest spółka Regiobiznes SC z siedzibą Szewce k. Buku ul Bukowska 97A, legitymująca się nr NIP 777 323 96 17

Serwis regiobiznes.com.pl pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolne wprowadzanie danych w formularzach na stronie, przez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”), przez zapisywanie logów na serwerze www. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki – może to jednak utrudnić lub w niektórych przypadkach, uniemożliwi korzystanie z niektórych funkcji serwisu.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie artykułu 6 ust. 1 RODO/GDPR w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług oferowanych przez Regiobiznes SC jak również wykonania ciążących na spółce obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Regiobiznes SC jest również uprawniona do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim (w szczególności rejestrom nazw domen) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy. Dlatego dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom Regiobiznes SC. na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartych pomiędzy DD sp. z o. o. a jej podwykonawcami. Przekazanie danych osobowych rejestrom nazw domen (w szczególności rejestrowi domen .pl NASK) następuje na podstawie zawartej przez Użytkownika umowy zawartej z rejestrem. Oprócz powyższych Regiobiznes SC jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom.

Co do zasady, dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania zamówionej usługi, jeśli będzie to wymagało udziału podwykonawców Regiobiznes SC, mających siedziby poza obszarem EOG.

W serwisie regiobiznes.com.pl wykorzystywane jest również narzędzie analityczne Google Analytics (prowadzone przez Google LLC z siedzibą w USA) w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych jak również narzędzie reCAPTCHA (prowadzone przez Google LLC z siedzibą w USA) do ochrony przed botami i innymi zagrożeniami wynikającymi z nieuprawnionego wykorzystania formularzy w serwisie regiobiznes.com.pl.

Administrator danych Regiobiznes SC stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. W szczególności środki te mają zapobiec przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w formularzach internetowych na stronie regiobiznes.com.pl są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania i wykonywania zawartej umowy; przez okres przewidziany w przepisach szczególnych; przez okres niezbędny do ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń. Osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Przysługuje również prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych przez administratora Regiobiznes SC, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów osób fizycznych.

Regiobiznes SC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności, przy czym prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie ddregistrar.pl.

W sprawach związanych z wykonaniem polityki prywatności Użytkownik może kontaktować się na adres skrzynki elektronicznej biuro@regiobiznes.com.pl lub listownie na adres Regiobiznes SC.

 

Kategorie